Jacques Maassen

IN MEMORIAM

JACQUES MAASSEN 1947 – 2013

Toen in 2004 het Klokkenluiders Gilde Breda werd opgericht, was dat met grote interesse en aanmoediging van Jacques Maassen. In de jaren die volgden werkten zijn enthousiasme en gedrevenheid aanstekelijk. De muzikale genen zaten al bij zijn grootvader en zijn vader in het bloed en hij heeft die ook overgeërfd. Vandaar de bevlogenheid waarmee hij als rasbeiaardier over klokken kon spreken en deze vooral kon laten klinken in zowel vertrouwde melodieën alsook in eigen composities, waarmee nieuwe wegen werden ingeslagen.

Jacques Maassen

Jacques ventileerde tijdens KGB-vergaderingen vele ambitieuze ideeën die hij met verve uiteenzette. Dat alles wordt nog altijd node gemist. Zijn overlijden heeft de leden van het Klokkenluiders Gilde Breda diep geraakt. Het was met een zwaar hart dat de leden van het KGB Jacques uitluidden voorafgaand aan zijn herdenkingsdienst in de Grote Kerk van Breda op 3 oktober 2013.

Wij herdenken deze inspirator ‘pur sang’ met respect en dankbaarheid.

Klokkenluiders Gilde Breda