Ontwerp Gildelogo

Na de oprichting van het Gilde was het de wens van het bestuur een logo te hebben om daarmee de doelstelling te onderstrepen. Dit was dus het handmatig luiden van de klokken.

Het bestuur verzocht mij daarvoor een ontwerp te maken. Dat de monumentale toren van de Grote Kerk hierin een grote rol zou vervullen was niet zo vreemd. In de toren hangt een luidklok van meer dan 3700 Kg. zwaar.

Eenvoudig zou zijn een logo met de Grote toren en daarbij of daarop de letters K G B.

Daarmee werd de intentie van het Gilde echter onvoldoende aangegeven.

Er werden derhalve diverse schetsontwerpen gemaakt. Hieruit werd een ontwerp gekozen met daarop een gedeelte van de toren met aan de basis ervan een klok. De toren omarmde de klok als het waren. Bij de uitwerking van het schetsontwerp ontstond een logo dat toren en klok gedetailleerd weergaf met op de klok de letters K G B.

Op een folder (uitgegeven in 2005) die diende om leden voor het Gilde te werven is dit logo nog te zien.

Toen het bestuur begin 2006 besloot de leden meer herkenbaar te maken door middel van een uniforme kleding met daarop het logo gaf de gedetailleerdheid van toren en klok een probleem. De pentekening van het eerste ontwerp die naar behoefte vergroot of verkleind kon worden was goed bruikbaar voor reproductie op papier maar niet op bijvoorbeeld textiel. Het bestuur verzocht mij daarop het logo zo te herzien dat het ook op de uniforme kleding aangebracht kon worden zowel in grote als in kleine afmetingen. Grote afbeelding op de rug en kleine op de borstzijde. Omdat het principe van het bestaande logo voldeed werd gezocht naar een vereenvoudigde uitvoering ervan. Het resultaat werd een geabstraheerde afbeelding van de toren en de klok waarop de letter K links van de klok, de letter G op de klok en de letter B rechts naast de klok werden weergegeven. Dit ontwerp werd in december 2006 goedgekeurd. De kleurstelling van het logo werd door het bestuur verzorgd. De leden van het Gilde beschikken thans over een (Nassau) blauwe sweater en T-shirt met daarop in goudkleur het logo. Het logo op (post)papier ziet er als volgt uit: (Nassau) blauwe achtergrond, witte toren met letters en goudkleurige klok. Op 27 juli 2007 (Nationale Klokkenluidersdag) werd een door Mevr. Jopie Stuifmeel fraai geborduurd vaandel met daarop het logo aangeboden aan het bestuur.

Jan de Vet